Pilvipalvelut

Pilvipalvelut tarjoavat yrityksille lisää kapasiteettia sekä sovelluksiin parempaa käytettävyyttä. Yhä useampi yritys hyödyntääkin pilvipalveluita arjessaan, mutta myös liiketoimintakriittisessa toiminnassaan.

Tältä sivustolta löydät kattavasti kaiken tarvittavan infon pilvipalveluista.

Mikä on pilvipalvelu?

Pilvipalvelulla tarkoitetaan konesaleista tuotettua it-palvelua, jonka avulla voi rakentaa suuria it-palvelinkokonaisuuksia, hankkia palvelinkapasiteettia tai hankkia valmiita ratkaisuja sovelluspalveluina tai vaikka laajentaa oman konesalin resursseja ulkopuolisilla alustajärjestelmillä. Pilvipalvelu on tapa tuottaa tietoteknisiä resursseja kaikkialle, helposti ja kulloinkin kyseessä olevan tarpeen mukaan.

Tyypillisesti pilvipalveluita voi hyödyntää millä tahansa internet-yhteydellä varustetulla laitteella, kuten tietokoneella tai puhelimella. It-järjestelmien väliset yhteydet on aina syytä rakentaa tietoturvallisesti, missä oikein rakennettuina yhteydet ovat salattuja ja tietoturvallisia jo ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. 

Pilvipalveluita hyödynnettäessä tarvitsee paikallisille tietokoneille tai jopa palvelimille ladata vain tarvitsemansa tietoaineistot ja suurin massa säilytetään turvallisesti pilvessä myöhempää käyttötarvetta varten. Tällöin esim. paikallisten työasemien resurssit voivat olla kevyemmät ja riittävät pidempään eikä datoja ole tallennettuna pysyvästi liikkuvien työntekijöiden mukana it- sekä tietoturvapäälliköiden uhkana. Entistä useammissa tilanteissa jopa sovellukset tuotetaan internetselaimien välityksellä suoraan pilvestä, eikä paikallisia työasema-asennuksia tarvitse enää tehdä. Sovellukset ovat näin aina ajantasalla ja pääsynhallinta vaikkapa arkaluontoisiin tietoihin on aina huolehdittu. Selainpohjaiset sovellukset mahdollistavat työskentelyn päätelaiteriippumattomasti, jolloin työtehtäviä voi suorittaa millä tahansa laitteella ja periaatteessa mistä tahansa. Esimerkiksi työtietokoneen rikkoutuminen ei vaikuta työnteon jatkamiseen vaan periaatteessa uuden koneen voi hakea vaikka lähimmästä supermarketista ja hoitaa sillä välttämättömät työt pikaisesti alta pois.

Pilvipalvelun tunnistat näistä tekijöistä:

 • Tarpeenmukainen käyttö ja itsepalvelu - maksat mitä käytät
 • Laaja pääsy verkkoon - palvelu saavutettavissa esim. internetin yli
 • Jaetut resurssit - ei kiinteitä investointeja
 • Nopea joustavuus - it-ympäristö elää liiketoiminnan mukana
 • Mitattu palvelu - käyttöön ja toimintaan on mitatut tiedot saatavilla.

Pilvipalvelun hyödyt

Pilvipalvelujen ylläpito on helppoa ja palvelutasosopimuksilla mahdollistetaan parempi saatavuus kuin palvelimia itse ylläpidettäessä. Pilvipalveluilta edellytetään, että jaettuja resursseja pystytään tuottamaan hallitusti.

Valmisratkaisut ovat it-osaston tai loppukäyttäjän käytössä tilauspohjaisesti. Yrityksen palvelinkapasiteettia pystytään tilapäisesti kasvattamaan hyvinkin nopeasti yrityksen tarpeen mukaan.

Pilvipalveluiden suurin etu on se, että pienikin yritys pystyy hankkimaan käyttöönsä esimerkiksi työkaluja toimistotyöskentelyyn sekä viestintään ilman suuria lisäkustannuksia. 

Pilvipalvelut mahdollistavat työntekijöille tätä päivää olevat työvälineet ja tilan datan turvalliselle säilyttämiselle.

Näillä nykyaikaisilla työvälineillä työtä voi tehdä missä vain ja milloin vain, etätyö on nykyaikaa! Pilvipalvelut ovat hyvä ratkaisu tehokkaaseen etätyöhön ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen yrityksen sisällä. Pilvipalveluiden avulla tietosi ovat aina käytettävissäsi  ilman mukana kuljetettavia vanhanaikaisia muistitikkuja tai paikallisesti ladattuja datamassoja. Nykyaikaisilla toteutuksilla voit tehostaa yrityssovellustesi toimintaa entisestään mahdollistamalla yrityssovellusten julkaisun moderneilla työkaluilla ilman kömpelöiden VPN-sovellusten käynnistelyjä.

Pilvistrategia

Miksi olemme siirtymässä pilveen? Teemmekö nyt jotain, mikä pitäisi jatkossa tehdä toisin? Onko yrityksellämme teknologisia, tuotannollisia, liiketoiminnallisia rajoitteita tai haasteita? Muun muassa näitä asioita olisi hyvä pohtia pilvistrategiassa. Pilvistrategialla pyritään kuvaamaan sitä, minkälaisia toimintoja, sovelluksia ja ohjelmistoja yrityksellä on parhaillaan käytössä, ja minkälaisia it-toimintoja yritys tarvitsee toimintansa ylläpitämiseksi. Pilvistrategia selventää myös sen, mikä on eri sovellusten ja ohjelmistojen yhteys toisiinsa ja miten niitä halutaan käyttää tulevaisuudessa.  

Yleistyksillä saadaan aikaan yleisiä virheitä. Pilvipalvelu ei aina ole se kaikista halvin ratkaisu ja moni yritys tyytyykin siirtämään olemassa olevat työkuormat ja sovellukset käytännössä sellaisenaan pilviympäristöön. Tällöin pilven parhaat hyödyt jäävät lunastamatta.

Huolellinen pilvistrategia on oleellinen osa yrityksen prosessia ja siihen kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Muista, että pilveen siirtyminen on aina strateginen ja yrityksen liiketoimintaan vaikuttava päätös.

Kustannukset on laskettava kunnolla ilman yleistyksiä ja olettamuksia. Tekemiseen on investoitava aikaa, tekijöitä ja teknologiaa. Muutokseen tehdyt investoinnit saattavat maksaa itsensä takaisin nopeastikin, mutta väärin tehtynä ei koskaan.

Pilvistrategia

 

Hyvä pilvistrategia rakentuu ainakin näistä tekijöistä:

 • Auttaa yritystä valitsemaan parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.
 • Selvittää mitkä työkuormat kannattaa sijoittaa mihinkin pilveen.
 • Varmistaa, että yrityksen hyödyntämät erilaiset ratkaisut pelaavat saumattomasti yhteen.
 • Tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja muuta strategiaa.
 • Mahdollistaa suunnitelmallisen toteutuksen ja strategian viemisen arkeen sujuvasti.

 

Pilvipalvelun käyttöönotto

Pilvipalveluiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiselle ovat lähes rajattomat. Haastavaa onkin päättää, mistä lähteä liikkeelle.

Pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia päivittäisten rutiinien nopeuttamiseen, automatisointiin, kapasiteetin kasvattamiseen, dokumentoinnin tehostamiseen, muutostarpeiden ennustamiseen, perinteisten palveluiden tehostamiseen ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen.

Pilvipalveluihin siirtymisen ratkaisevat kysymykset ovat oman liiketoiminnan haasteet: Mitä ongelmia voimme ratkaista pilvipalveluiden avulla? Halutaanko taklata esimerkiksi vanhenevan raudan ongelmaa, kapasiteetin loppumista tai nykyisen datan siirtämisen ja integroinnin vaikeuksia?

Pilvipalveluiden käyttöönoton suurimpia virheitä on hätäinen periaatepäätös siirtää kerralla koko yrityksen IT pilveen, jolloin tuloksena ei välttämättä saavuteta pilvipalveluiden varsinaisia liiketoimintahyötyjä lainkaan esimerkiksi sen osalta, että työtapojen muutoksia ei huomioida siirtymässä ollenkaan.

Huomioi nämä pilvipalveluiden käyttöönotossa:

 • Panosta pilviarkkitehtuuriin.
 • Huolehdi tietoturvasta.
 • Suunnittele hallintomalli.
 • Seuraa kustannuksia aktiivisesti.
 • Selvitä onko pilvipalveluihin siirtyminen mahdollisuus toimintaympäristön modernisointiin.
 • Viesti muutoksista selkeästi.
 • Tunnista oman yrityksen osaaminen ja kutsu tarvittaessa asiantunteva pilvikumppani apuun.

Pilvipalvelun käyttö

Yrityksen tiedostot on pilvipalvelussa tallennettu yhteen paikkaan. Tiedostot ovat kaikkien työntekijöiden yhteisessä käytössä työpaikasta ja välineestä riippumatta. Tiedostoja voidaan jakaa hallitusti, eikä työntekijän tarvitse muistaa minkä version dokumentista on tallentanut, sillä viimeisin versio on heti kaikkien asianosaisten käytettävissä.

 

Tiedot säilyvät pilvipalvelussa hallitusti, sillä hajallaan sijaitsevat tiedostot muodostavat tietoturvariskin. On aina hyvä huomioida, miten varmuuskopiointi ja tiedon säilyvyys on käytetyssä pilvessä huomioitu. .

Pilveen tallennettaessa yksittäisen työntekijän ei tarvitse murehtia pilvipalvelun kapasiteetista, sillä tallennustilaa on paljon. Myös erilaisten tiedostomuotojen hallinta on vaivatonta ja pilvipalveluun voikin tallentaa lukuisia erilaisia tiedostomuotoja. Tiedostojen jakaminen kollegojen kesken on vaivatonta. 

Monet pilvipalvelut mahdollistavat myös offline-tilassa työskentelyn.

Pilvipalveluiden tietoturva

Pilvipalvelut ovat oikein käytettynä tietoturvallisia. Pilvipalveluiden palveluntarjoajien suuret resurssit mahdollistavat hyvän tietoturvan- ja suojan ylläpidon. 

Tietoturva ja tietosuoja ovatkin tärkeysjärjestyksessä kärjessä, sillä laajan tietoturvauhan konkretisoituminen palveluntarjoajan toiminnan vuoksi olisi pilvipalveluiden tarjoajan kannalta luottamuksen ja toiminnan loppu.

Pilvipalveluiden tietoturva on ajoittain tapetilla erilaisten urkkimisyritysten vuoksi. Yrityksen tiedot ovat varmemmin turvassa yrityksille suunnatuissa pilvipalveluissa kuin työntekijöiden omilla koneilla, palvelimilla tai ulkoisissa muistilähteissä, mutta silloinkin vain oikein käytettynä. 

Yleisimpien pilvipalveluiden tietoturvariskit ovat käyttäjäperäisiä. Käyttöönoton perusongelma on, että käyttäjäryhmiä ja näiden käyttöoikeustasoja ei tehdä suunnitellen, jolloin käyttäjä pääsee käsiksi sellaisiin tietoihin, jotka eivät hänelle välttämättä kuulu. Toinen riski käyttäjäperäisistä tietoturvahaasteista on yritysten tarjoamat ratkaisut. Saattaa olla, että käyttäjät ovat siviilielämässään tottuneet käyttämään nykyaikaisia pilvisovelluksia, joiden vastaavaa toimintaa ei yritys ole kyennyt tuottamaan. Tässä on riski siviilipuolen sovellusten käyttämiseksi yrityskäytössä. Yrityksen aineistot eivät enää ole yrityksen hallinnan piirissä ja pääsynhallinta sekä mahdolliset tietoturvaloukkaukset voivat olla yritykselle täysin näkymättömissä.

Datan olinpaikka on yksi keskeisimpiä kysymyksiä pilvipalveluita hankittaessa. Yrityksen toiminnasta riippuen osalle yrityksistä datan sijaitseminen Suomessa on aivan ehdoton vaatimus. Toisissa yrityksissä datan fyysiselle sijainnille ei taasen ole sen suurempaa merkitystä. Tietoturva koskettaa kuitenkin laajalti kaikkea tekemistä ja sen haavoittuessa kriittiset palvelusi ovat todellisen vaaran edessä.

 

Lue lisää aiheesta blogissa:

Mitä pilvipalveluiden ostajan pitää tietää tietoturvasta? »
Aina joku salasana hukassa? Iam-järjestelmä ratkaisee pilvipalveluiden käyttäjän päivittäisen ongelman »

 

Lataa opas: Miten valita sopiva IAM-ratkaisu?

Modernit identiteetin- ja laitehallinnan järjestelmät tarjoavat erinomaisen käyttäjäkokemuksen loppukäyttäjän näkökulmasta, ja palvelevat vauhdilla yleistyvää mobiilikäyttöä. Vertailimme yleisimpiä identiteetin- ja laitehallinnan järjestelmiä.

Mitkä ovat tärkeimpien järjestelmien hyödyt ja kenelle ne parhaiten sopivat? Lataa opas!

Lataa opas

Miten valita sopiva IAM-ratkaisu? - Lataa opas

 

Pilvipalveluratkaisut

Pilvipalveluratkaisut ovat skaalautuvia, joustavia ja sitä kautta kustannustehokkaita kokonaisuuksia yrityksen palveluiden kehittämiseen. Löytämällä erilaisista vaihtoehdoista yrityksen tarpeisiin soveltuvat ratkaisut, oikeanlaiset työkalut sekä teknologiat, voidaan yrityksessä varmistua siitä, että pilvipalveluja pystytään tuottamaan juuri kyseessä olevan yrityksen tarpeita huomioiden.

 

Yksityinen pilvipalvelu eli privaattipilvi

Yksityinen pilvipalvelu on yhden organisaation käyttöön tarkoitettu pilvipalveluratkaisu ja tulee kyseeseen silloin, kun yrityksellä on esimerkiksi painavista tietoturvasyistä esteitä julkisen tai jaetun pilvipalvelun käyttöön. Yksityinen pilvipalvelu on usein organisaation käyttötarkoitukseen tarkasit räätälöity ja voi mahdollistaa poikkeuksellisen korkean tietoturvan tai häiriöttömän ja muusta verkkoliikenteestä riippumattoman tiedonsiirtokapasiteetin. Palvelun suorituskyky mitoitetaan aina erikseen käyttötarpeen mukaan, missä kapasiteetit ovat eristetty oman organisaation käyttöön. Se mikä yksityisissä resursseissa voitetaan tuo usein heikkoutenaan kompromissin skaalautuvuudessa ja erikoistoteutuksille mahdollisesti edellyteyissä sitoutumisajoissa.

Jaetulla pilvipalvelulla yritys saa sekä pilvipalvelun skaalautuvuuden, korkean tietoturvan että jaetun ympäristön kustannusedut. Jaettu pilvipalvelu tarjoaa kapasiteettia yritysten erityistarpeisiin. Jaetun pilven alustat ovat kokonaan palveluntarjoajan hallinnassa heidän omissa konesaleissa. Samoilla palvelimilla tuotetaan kapasiteettia useille asiakkaille.

Jaetun pilvipalvelunkaan johdosta yrityksen ei tarvitse tehdä kompromisseja tietoturvan suhteen. Data on tarkasti eroteltu muista palvelimilla olevista tiedoista, ja jokaiseen asiakasympäristön palvelimeen luodaan uniikit tunnisteet, jotka erottelevat eri järjestelmät toisistaan. Verkkojen yksilöiminen toteutetaan tietoturvallisia tekniikoita käyttämällä.

Jaetussa pilvipalvelussa ei yleensä tarvitse sitoutua pitkiin sopimuskausiin tai laiteinvestointeihin. Kokonaisuuksia ei ehkä pysty räätälöimään yhtä laajasti kuin privaattipilvessä, mutta käytönmukainen resurssienhankinta ja kustannusten liiketoiminnan mukainen seuranta sekä skaalautuvuus ajavat joissakin tilanteissa privaattipilven etujen ohitse.

Julkinen pilvipalvelu eli julkipilvi

on nimensä mukaan julkinen, eli kaikille saatavilla. Helpommillaan luottokortilla ja sähköpostiosoitteella hankittavia konesaliresursseja valmiine globaaleine infroineen, alusta- ja sovellusratkaisuineen. Julkinen pilvipalvelu perustuu jaettuihin resursseihin ja sen superlaajat käyttömahdollisuudet niin skaalautuvuudessa kuin myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä ovat vain muutamien klikkauksien päässä.

Julkipilvessäkään yritysten ei tarvitse tehdä omia palvelininvestointeja tai sitoutua pitkäksi aikaa tiettyyn palvelinkapasiteetteihin: julkipilvipalvelut skaalautuvat tarpeen ja kuormituksen mukaan. Luottokortin käyttäminen maksutapana ei ehkä ole paras vaihtoehto ja kumppaniyritysten avulla onkin mahdollista saada jo pienimmätkin työkuormat perinteisten laskustustapojen piiriin ilman lisäkustannuksia.

 

Hybridipilvi tai multicloud

Hybridipilvi yhdistää kahta tai useampaa pilvipalvelua keskenään. Se sopii erityisen hyvin yrityksen tarpeisiin silloin, kun tarpeet ovat laajoja, tai yritys haluaa liittää omaa privaattipilveä tai fyysisiä palvelimia osaksi pilviratkaisua.

Hybridipilvi mahdollistaa yksityisen pilvipalvelun ja jaetun pilven  ominaisuuksien hyödyntämisen yhdestä samasta hallintaliittymästä. Yksityisestä pilvipalvelusta saadaan staattista ja aina taattua kapasiteettia ilman, että laskentatehotarpeet joutuisivat kilpailemaan rinnakkaisista työkuormista edes hetkellisesti. Jaetut pilvipalvelut mahdollistavat joustavan kapasiteetin yllättäviin tai väliaikaisiin laskentatehotarpeisiin, kuten projektiluontoisiin tehtäviin, testi- ja kehitystarpeisiin tai vaikka ylikuormituskapasiteetiksi.

Hybridipilvi tukee siis myös julkisia pilvipalveluita, mikä mahdollistaa tuotettavien  sovelluksien kuten web-palveluiden viemisen entistä lähemmäksi loppukäyttäjiä, mihin tahansa maailmassa.

Hybridipilviympäristössä on mahdollisuus valita eri pilvityyppien parhaita ominaisuuksia käyttöön. Kun käyttökohteet ja -tarpeet on hyvin tiedossa on syytä kiinnittää erityistä huomiota ympäristöjen hallittavuuteen sekä verkkoarkkitehtuuriin suunnitteluun!

Multicloud eli monipilviympäristö

Multicloud eli monipilviympäristö koostuu usean eri palveluntarjoajan toisiinsa yhdistetyistä julki- ja privaattipilviympäristöistä. Sen suurimmat hyödyt ovat mahdollisuus jakaa työkuormia eri pilviympäristöihin ja hyödyntää eri pilvipalveluntarjoajien kyvykkyyksiä joustavasti.

Multicloud-ympäristö auttaa yritystä pysymään mukana toimintaympäristön muutoksessa, rakentamaan kokonaisratkaisun omien tarpeiden mukaan ja säilyttämään joustavuuden, jota yhden pilvitoimittajan ratkaisut eivät aina mahdollista.

Lue lisää aiheesta:

Mikä on multicloud? »

LATAA KATTAVA TIETOPAKETTI: MIKÄ ON MULTICLOUD?

Multicloud- eli monipilviympäristö koostuu usean eri palveluntarjoajan toisiinsa yhdistetyistä julki- ja privaattipilviympäristöistä. Sen suurimmat hyödyt ovat mahdollisuus jakaa työkuormia eri pilviympäristöihin ja hyödyntää eri pilvipalveluntarjoajien kyvykkyyksiä joustavasti. Lataa kattava tietopaketti ja lue lisää siitä, mitä liiketoimintahyötyjä multicloud-ympäristö mahdollistaa yrityksille!

Lataa kattava multicloud-tietopaketti

multicloud

 

Pilvipalvelumallit

Pilvipalvelut jaetaan yleensä kolmeen pääkategoriaan eli pilvipalvelumalliin: SaaS, PaaS ja IaaS.

IaaS eli infrastruktuuri palveluna

IaaS tarkoittaa infrastruktuuria palveluna (Infrastructure as a Service). Esimerkiksi Microsoft Azure, Google Cloud Platformista (GCP) tai Amazon Web Servicestä (AWS) hankittavat virtuaalipalvelinpalvelut yhdessä verkkoympäristöineen  ovat IaaS-palveluita.

IaaS-palvelussa virtuaalikoneiden, palvelinsovellusten ja verkkojen asentaminen, määrittäminen, päivittäminen, ja ylläpito sekä valvonta ovat yrityksen vastuulla. Toisin sanoen IaaS-palvelussa yritys saa käyttöönsä valmiista konesalista tuotetut alustapalvelut omien työkuormien ajoa varten, eli taustalla olevat konesalitilat, sähkönsyötöt, jäähdytykset, räkit, palvelimet, tallennusjärjestelmät, verkkolaitteet, virtualisointiteknologiat ja hallintatyökalut ovat valmiina palvelintarpeiden ja sovellusten asentamista varten.

 

PaaS eli sovellusalusta palveluna

PaaS tarkoittaa alustaa palveluna (Platform as a Service). PaaS-palvelut on IaaS-palveluista seuraava korkeamman jalostusasteen palvelu. PaaS-palveluissa hankitaan käyttötarkoitukseen räätälöidyn toiminnallisuuden hankkimista palveluna, missä käyttötarkoitus voi olla esim. tietokantapalvelun tai vaikka sovelluksen ajoympäristön hankkiminen palveluna. PaaS-palveluissa käytetty pohjateknologia on usein palveluntuottajan hallinnassa, jolloin tuottaja vastaa palveluun liittyvistä palvelimista, niiden määrityksistä, päivityksistä ja toiminnasta myös alustateknologiatasolle asti. PaaS mahdollistaa omien sovellusten kehittämisen, julkaisun ja hallinnoinnin ilman omaa pilvi-infraa.

PaaS:issa data on käyttäjän vastuulla japalvelun ylläpidon suorittaa palveluntarjoaja.

SaaS eli ohjelmisto palveluna

SaaS tarkoittaa ohjelmistoa palveluna (Software as a Service). SaaS:in kohdalla voidaan puhua ohjelmistosta, joka on hankittavissa  käyttötarpeen mukaan ja usein myös käytettävissä suoraan internetin yli esim.  selaimen kautta. SaaS-mallissa ohjelmisto on täysin ylläpidetty palveluntarjoajan puolesta ja viimeiset yrityskohtaiset räätälöinnit ja politiikat jäävät yrityksen määritettäväksi. Oikein konfiguroituna SaaS-palvelut ovat helppoja, toimivia, kustannustehokkaita ja tietoturvallisia sovelluskokonaisuuksia.

SaaS-ohjelmistoja ovat esimerkiksi Office 365:n palvelut ja Gmail.

Valtin pilvipalvelut yrityksille

Pilvipalveluidemme avulla voit keskittyä oman liiketoimintasi kehittämiseen sekä suunnata yrityksesi resurssit ylläpitotehtävistä tuottavampaan työhön. Me varmistamme, että yrityksesi konesali- ja pilvipalvelut toimivat kuten pitääkin ja ovat teknisesti ajan tasalla.

Kotimaiset pilvipalvelumme ovat todellisista asiakastarpeista syntyneitä, pitkän kokemuksen myötä huippuunsa hioutuneita ratkaisuja. Asiakkaidemme toiveiden ja tarpeiden kuunteleminen, oma huippuasiantunteva henkilökuntamme sekä moderni teknologia ovat sinua parhaalla mahdollisella tavalla palvelevien ratkaisuidemme rakennuspalikoita.

Suunnittelemme kustannustehokkaat ja joustavat pilvipalvelumme juuri sinun tarpeesi mukaan. Huomioimme mm. muuttuvat kapasiteetti- ja tietoturvavaatimuksesi. Lisäpalvelumme avulla voit itse seurata pilvipalveluidesi käytettävyyttä milloin tahansa helppokäyttöisestä valvontanäkymästä.

Datasi on parhaassa mahdollisessa turvassa – siitä pitävät huolen kaksi huippumodernia, pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa korkean käytettävyyden konesaliamme sekä rautaisten asiantuntijoidemme osaaminen ja palvelualttius. Laadusta ja tietoturvasta kertoo myös ISO27001-tietoturvasertifikaattimme.

pilvi-ja-konesalipalvelut

Tutustu pilvi- ja konesalipalveluihimme

Keskity ydintekemiseesi ja jätä infrasta huolehtiminen muille!  Me varmistamme, että yrityksesi konesali- ja pilvipalvelut toimivat kuten pitääkin ja ovat teknisesti ajan tasalla. Näin voit suunnata tiimisi resurssit ylläpitotehtävistä tuottavampaan työhön.

Tutustu palveluihin

It-palvelut_pk-yrityksille

IT-palvelut PK-yrityksille

Valtti Fokus tarjoaa pienellekin pk-yritykselle helpot, hallittavat ja kattavat it-palvelut toimialariippumattomasti ja tietoturvallisesti.

Tutustu palveluun

IT-kumppani vapauttaa aikaa

Joustavan ja asiakaslähtöisen kumppanin löytyminen on siivittänyt erilaisia kehitysprojekteja ja kokeiluja, joista on hyötyä paitsi Vitec Tietomitalle, myös heidän asiakkailleen. Kun Valtti huolehtii palvelinsalien ja pilvikapasiteetin ylläpidosta, voi Vitec Tietomitta keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Lue asiakastarina

Lataa pilvipalveluiden ostajan opas

Teknologian kehitys on tehnyt pilvipalveluista entistä monimutkaisempia, ja palveluiden vertailu ja ostaminen voi olla valistuneellekin tietohallintojohtajalle haastavaa. Suurin osa yrityksistä kaipaa apua parhaiden pilviratkaisujen valintaan ja ylläpitoon.

Oppaan lukemalla opit...

 • miten valitset yrityksellesi parhaat pilvipalvelut?
 • pilviratkaisuiden edut ja haasteet
 • kuinka otat tärkeimmät seikat huomioon
Valtti Pilvipalvelun Ostajan Opas kansi

Täytä lomake ja lataa ilmainen opas